Formulieren

De volgende formulieren kunnen door hulpverleners gebruikt worden wanneer ze mindfulness geven aan mensen met ASS. Het oefenschema kan ook door mensen met ASS zelf gebruikt worden.

Bijlage 1
Formulier intakegesprek mindfulness
Download PDF


Bijlage 2
Oefenschema mindfulness
download PDF


Evaluatieformulier
Als hulpverlener kun je middels dit formulier, in kaart brengen waar mindfulness jouw cursisten bij heeft geholpen.
Download PDF