Artikelen

Kiep, M., Spek, A. & Hoeben, L. (2014).
Mindfulness-based therapy in adult with an autism spectrum disorder: Do treatment effects last? Mindfulness,
DOI 10.1007/s12671-014-0299-x


Spek, A.A. & Otten, J. H. (2013).
Mindfulness bij volwassenen en ouderen met autisme.
Autisme Centraal: Sterk in Autisme, 4-2013, 6-11.


Can Mindfulness-based therapy reduce executive impairment in adults with autism spectrum disorders (ASD)?
Wetenschappelijke poster, gepresenteerd bij de Wissenschaftliche Tanung Autismus- Spektrum (WTAS), Bonn, 22 Februari 2013.


Spek, A.A., Van Ham, N.C., & Nyklíček, I. (2013).
Mindfulness-based therapy in adults with an autism spectrum disorder: A randomized controlled trial.
Research in Developmental Disabilities, 34, 246-253


Spek. A.A. (2012).
Achtsamkeit (mindfulness) bei erwachsenen mit einer autismus-spektrum-störung.
Autismusaktuell


Mindfulness-based stress reduction (MBSR) in high functioning adults with an autism spectrum disorder: a randomized controlled trial.
Wetenschappelijke poster, gepresenteerd bij de International Meeting Autism Research (IMFAR), San Diego, 12-14 mei 2011.


Spek, A.A., van Ham, N.C. & van Lieshout, H. (2010).
Effectiviteit van Mindfulness Based Stress Reduction bij volwassenen met een autismespectrumstoornis.  
Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 9 (3),  82-88


Spek, A.A., Herwig, l.(2010)
Mindfulness en autisme.
Engagement, 3, 38-40.


Artikel Brulboei, Mindfullness ervaring
Verslag van een ervaringsdeskundige over mindfulness.


Afstudeer artikel over mindfulness
Door Ciska van Baren, Eleos.